איילון אוריאל

מתן חוות דעת כלכלית בהליכים משפטיים גישורים ובוררויות

איילון אוריאל - כלכלן בכיר

09-7688807

מגשר בדיני ממונות לפי דין תורה

משרד איילון אוריאל גישור ומתן חוות דעת כלכליות לבית משפט.

דין התורה קובע שהמגשר בדיני הממונים הוא הבעל. כמו כן, מפרטת התורה שאישה ממילא אינה מתמנה למגשרת, גם אם הייתה נשואה לאחיו של בעלה והם גרים יחד.

בדין התורה, מגשר הוא מי שמתמנה על מנת ליישב סכסוכים בין שני צדדים. חוק התורה קובע כי מגשר חייב להיבחר על ידי הצדדים המתדיינים ועליו להיות באותו מעמד חברתי.

מגשרים נפוצים במשפט העברי, אך לא תמיד משתמשים בהם כאשר מתעוררת מחלוקת. ניתן לקרוא על כך בעמוד איילון אוריאל המתעדכן.

מגשר בדיני ממונות לפי המשפט העברי

המגשר הוא מי שמינה בית המשפט לגישור בין שני צדדים בסכסוך משפטי.

המגשר מסייע לצדדים להגיע להסכמה ולאחר מכן יגיש דו"ח בכתב לבית המשפט. אם הצדדים לא יכולים להסכים, הם יכולים לחזור לבית המשפט לגישור נוסף.

תפקידו של המגשר אינו מוגבל לתפקידו של בורר. המגשר עשוי לסייע גם בעניינים אחרים כגון סכסוכים משפחתיים או סכסוכים עסקיים.

חוות דעת כלכלית בדיני ממונות לפי דין תורה

חוות הדעת הכלכלית בדיני הנאמנים על פי דין תורה היא סוגיה שנידונה על ידי חכמים ועוסקי דין.

חוק התורה קובע במפורש כי על הנאמן לשלם אגרה עבור השימוש ברכושו. הסיבה לכך היא שהשימוש בנכס נחשב כהטבה, כלומר יש ליישם את החוק על מנת למנוע שימוש לרעה פוטנציאלי.

הדעה הכלכלית בדיני הנאמנים על פי דין תורה היא שנאמן חייב לשלם עבור השימוש ברכושו שלו. זה אומר שאם אין לו כסף לשלם עליו, הוא צריך למכור אותו ואז לקנות אותו בחזרה.

חוות דעת כלכלית בדיני ממונות לפי המשפט העברי

דיני הנאמנים העבריים היא מערכת משפטית אשר פותחה על ידי הרבנים במשך מאות שנים. חוק זה מבוסס על הרעיון שנאמן צריך לשרת את טובת המוטבים שלו ולא את שלו. אם נאמן לא ימלא אחר חוק זה, הוא יישא באחריות על מעשיו בבית המשפט.

חוק הנאמנים הוא דוקטרינה משפטית המסדירה את מערכת היחסים בין הנאמנים והנהנים בנאמנות. זהו עיקרון השולט בהתנהגות הנאמנים למוטבים שלהם.

דוגמאות לפסקי דין - איילון אוריאל